ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες Έργων

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Δημιουργία τρισδιάστατων(3d) Εικόνων – Λήψεων
 • Δημιουργία τρισδιάστατου(3d) Βίντεο – Περιπάτου
 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Μελέτη Φωτισμού
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

Στατικές Μελέτες

 • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Σύμμικτες Κατασκευές
 • Ξύλινες Κατασκευές
 • Λίθινες Κατασκευές
 • Ειδικές Κατασκευές

Τοπογραφικές Μελέτες

 • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Οικοπέδου
 • Αποτυπώσεις Κτιρίων και Μνημείων
 • Τεμαχισμός Οικοπέδων (Κάθετες, Οριζόντιες)

Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Μελέτες

‘Εκδοση οικοδομικών αδειών

Επίβλεψη υλοποίησης έργων


Διακόσμηση

 • Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων
 • Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων
 • Σχεδίαση Μικρής Κλίμακας(έπιπλα-αντικείμενα)


Αναπαλαίωση – Ενίσχυση – Ανακαίνιση

 • Αρχιτεκτονική Αποτύπωση
 • Στατική Αποτύπωση Φερόντων Στοιχείων
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Εργαστηριακός Έλεγχος- Τεκμηρίωση Φέροντα Οργανισμού
 • Αποκατάσταση – Επανάχρηση Κτιρίου


Ρύθμιση Αυθαιρέτων

 • Μέγιστη Αξιοποίηση Ισχύουσας Νομοθεσίας
 • Λεπτομερή Αποτύπωση Αυθαιρέτου
 • Υπεύθυνη Τακτοποίηση Αυθαιρέτου


Σύμβουλοι Έργων – Ακινήτων

 • Έρευνα – Επιλογή Οικοπέδου
 • Έρευνα Αγοράς


Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου


Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού


Δηλώσεις Κτηματολογίου


Εκτιμήσεις Ακινήτων


Βεβαιώσεις Μηχανικού


Ασφάλιση Ακινήτων


Εξ Οικονομώ Κατ’ Οίκον

Μεσιτική Μπαρπαγιάννης

Eδρεύει στην Ναύπακτο και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο χώρο της Σχεδίασης, της Κατασκευής
και της Πώλησης Κτισμάτων, Κατοικιών (μεμονωμένων ή σε συγκροτήματα), Βιλλών, Επαγγελματικών χώρων, Τουριστικών καταλυμμάτων κ.α.